OVER ONS

Bridgewater is een Belgisch consultancy bedrijf dat gevestigd is in Brussel. Het bedrijf werd in 2009 opgericht door Florent Hainaut.

Bridgewater is gespecialiseerd in het optimaliseren van non-core business kosten en operationele optimalisatie in bedrijven.

Historiek

Sinds 2009 is Bridgewater blijven groeien, dankzij de stijgende nood aan bedrijven die hun non-core business kosten wensen te optimaliseren. De uitbreiding is nu ook buiten de Belgische grenzen effectief. 

JUNI 2009
Oprichting Bridgewater
2010
Focus op KMO’s
2013
Focus op de grote Belgische bedrijven
2014
Ontwerp van de benchmarking tool v1
2016-2017
Ontwikkeling van de Europese markt
Wat we doen

Bridgewater Consulting is gespecialiseerd in het optimaliseren van kosten en operationele optimalisatie in bedrijven. Onze experts focussen op de non-core business kosten die we normaal gezien in alle bedrijven terugvinden. 90% van de door ons voorgestelde oplossingen worden door de klant aanvaard. Per categorie bedraagt de gemiddelde besparing:

 •  Telecommunicatie | 28%
 •  energie | 16%
 • LEASING | 11%
 • Onderhoudskosten | 11%
 • Bureaumateriaal | 37%
 • Afvalverwerking | 22%
 • Verzekeringen | 23%
 • Reizen | 12%
 • Drukwerk | 31%
 • Beveiliging | 10%
 • VERZENDKOSTEN | 15%
 • catering | 15%
 • PACKAGING | 13%
 • ICT | 21%
 • Vastgoed | 13%
 • Events | 19%
 • TRANSPORT | 14%
 • cash management | 38%
Onze methode

Bij Bridgewater zijn we ervan overtuigd dat een operatie in kostenoptimalisering enkel efficiënt kan zijn wanneer zij permanent doorgevoerd zal worden en blijk geeft van een langetermijnvisie.

Immers, een kort termijnstrategie verliest uit het oog dat contracten niet op hetzelfde moment verstrijken. Bovendien evolueren de non-core business kosten sneller en hebben bijgevolg een permanente opvolging nodig.

Onze benchmarking tool, die intern ontwikkeld werd en uniek is, staat ons toe prijzen te kunnen vergelijken, alsook de kwaliteit en de “best practices” van de beste leerlingen van de klas in uw sector of land.

Deze tool staat ons toe echte en actuele data te gebruiken van de huidige marktsituatie wanneer we uw kosten analyseren en evalueren.

NO CURE
NO PAY

Om u een maximum aan resultaat en een minimum aan risico’s te bieden, is onze vergoeding exclusief berekend op basis van de resultaten (« No cure, No pay » model).

De vergoeding is berekend als een percentage van de effectieve besparingen gedurende het eerste jaar van de implementatie van de voorgestelde oplossing.

Ons team

De laatste jaren heeft Bridgewater een grondige knowhow omtrent non-core business kosten ontwikkeld. Ons bedrijf is vandaag omringd door een team van experts die gespecialiseerd zijn in verschillende domeinen. Dankzij hun expertise, kunnen ze exact identificeren welke problemen en opportuniteiten er zich in uw bedrijf voordoen, en de aangepaste oplossingen aanbieden die een reële toegevoegde waarde voor uw bedrijf zullen betekenen.

Bridgewater staat op haar totale onafhankelijkheid en neutraliteit ten opzichte van leveranciers. Het bedrijf aanvaardt geen enkele vergoeding van leveranciers.

Om altijd beter te kunnen inspelen op de vraag van bedrijven is ons team voortdurend aan het groeien. We zijn daardoor ook doorlopend op zoek naar nieuwe experts om de meest recente en up-to-date oplossingen aan te bieden.