Leegstand van de Brusselse kantoren: Huidige situatie